Belijdenisgroep Belijdenisgroep
 

Belijdenis

De belijdenis stond als een moment waarop je als volwassene je kinderdoop beaamt. Dit is een belangrijke keuze en daarom hoort bij 'belijdenis doen', net als bij een doop op volwassen leeftijd, een periode van voorbereiding en bezinning en catechese over wat geloven is, en in welke gemeenschap je eigenlijk lid gaat worden. In januari start er een groep die zich, onder leiding van de predikant, voorbereidt op het moment van belijdenis. De belijdenisviering is dan vaak met Pinksteren. Wie geïnteresseerd is kan (het hele jaar door) contact opnemen met de predikant.

In het dagelijks leven leggen we in ons doen en laten – bewust of onbewust - belijdenis af van ons geloof. Op ons werk, in het vrijwilligerswerk, op school laten we in woorden en daden zien wie wij zijn en in Wie wij geloven. Zo delen we iets van de hoop die in ons is met de mensen om ons heen (1 Petrus 3 : 15).
In de belijdenisgroep bezinnen we ons op de vraag naar het christen-zijn in het dagelijkse leven. We doen dat aan de hand van kernthema's van het geloof: God, Jezus, heilige Geest, de bijbel, de kerk.
Na de afronding van de serie van zeven bijeenkomsten is er gelegenheid – voor wie dat wil – om tijdens een zondagse kerkdienst van zijn of haar geloof te getuigen, en zo nodig gedoopt te worden.

Voor meer informatie: ds. Jaap van den Akker.
terug