Bijbelgebedskring Bijbelgebedskring

Eenmaal per maand komt de Bijbel/gebedskring bij elkaar. In deze kring wordt het Bijbelgedeelte besproken, dat de zondag daarna behandeld wordt. Naast de bespreking van de betreffende Bijbeltekst en het zingen van een paar liederen uit het Liedboek en andere bundels, is er ruimte voor gebed. De kring bestaat uit twaalf leden en wordt geleid door ds. Ruud Stiemer.

Meedoen
Wilt u meedoen? U / jij bent van harte welkom! We beginnen op donderdag 29 september om 19.30 tot ca 21.00 u in één van de zaaltjes van de kerk.

Informatie en opgave (mail) bij ds. Ruud Stiemer