Bijzondere diensten

Bijzondere diensten

Dopen

Wie een kind wil laten dopen kan daarover contact opnemen met de predikant. Het dopen gebeurt in een dienst op zondagochtend. In de weken voor deze dienst vinden er twee gesprekken plaats tussen de predikant en de ouders die hun kind willen laten dopen. In zo’n gesprek wordt gesproken over de betekenis van de doop, over het opvoeden van kinderen en over je (on)geloof. Je kunt daar suggesties voor de doopdienst (liederen, gedicht etc.) naar voren brengen. Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. De predikant kan dan de doopvragen, die in de dienst aan de ouders worden gesteld, aanpassen. In de Christus Triumfatorkerk maken we gebruik van vaste zondagen waarop gedoopt wordt. Hierdoor kun je tijdig rekening houden met de beschikbare data. Graag een maand of twee van tevoren contact opnemen zodat er voldoende tijd is voor een eventuele kennismaking en voor de voorbereiding.

De doopzondagen zijn gepland op:
  • Zondag 27 januari 2019
  • Zondag 31 maart 2019
  • Zondag 26 mei 2019
  • Zondag 13 oktober 2019

Wat is dopen eigenlijk?
Al heel vroeg in de geschiedenis van de kerk werd er gedoopt: met water besprenkeld, of er helemaal in ondergedompeld. De doop is een rijk ritueel waarin het 'schoonwassen en opnieuw beginnen' als gelovig mens wordt uitgedrukt. Johannes 'de doper' doopte in de Jordaan als teken van bekering, voor mensen die een nieuw begin met God wilden maken. Ook een aspect van de doop is het beeld van Gods trouw. Hij pakt je als het ware vast, als je in het water dreigt te verdrinken. Zo houdt God mensen vast, ook dóór de dood heen. Al heel vroeg ook werden er kleine kinderen gedoopt. In het boek Handelingen (hoofdstuk 10) lezen we hoe de Italiaanse hoofdman Cornelius zich met al zijn huisgenoten liet dopen. Groot en klein dus. De doop krijgt bij de kinderdoop voor ouders de extra dimensie van de dankbaarheid voor dit leven. Door de doop worden mensen, groot en klein, deel van de gemeente van Christus. Wie als kind gedoopt is, is daarmee zonder eigen inbreng lid geworden van de gemeenschap van de kerk. Dat vraagt dan haast als vanzelf om een bevestiging op volwassen leeftijd.
 

Belijdenis

En zo ontstond 'de belijdenis' als een moment waarop je als volwassene je kinderdoop beaamt. Dit is een belangrijke keuze en daarom hoort bij 'belijdenis doen', net als bij een doop op volwassen leeftijd, een periode van voorbereiding en bezinning en catechese over wat geloven is, en in welke gemeenschap je eigenlijk lid gaat worden. In januari start er een groep die zich, onder leiding van de predikant, voorbereidt op het moment van belijdenis. De belijdenisviering is dan vaak met Pinksteren. Wie geïnteresseerd is kan (het hele jaar door) contact opnemen met de predikant.
 

Trouwen

Liefde en verbondenheid zijn het waard om gevierd en gezegend te worden. Dat kan in een huwelijksdienst in de Christus Triumfatorkerk of op een ander locatie. De huwelijksdienst wordt uitgebreid voorbereid met de predikant. We spreken in die voorbereidingsgesprekken over jullie leven, jullie liefde en het geloof. Jullie kunnen zelf met voorstellen komen voor de invulling van de huwelijksdienst bijvoorbeeld qua muziek of teksten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de predikant.
 

Afscheid en Uitvaart

U kunt een beroep doen op onze gemeente als een dierbare van u ernstig ziek wordt en komt te overlijden. In de periode die vooraf gaat aan het sterven proberen wij – naar ons vermogen – steun en troost te bieden aan de stervende en zijn omgeving. Als een dierbare van u overleden is kunt u contact met ons opnemen voor een rouwdienst. De predikant heeft een gesprek met u als nabestaanden over het leven van de overledene en de rouwdienst. Deze dienst kan variëren van een traditionele kerkdienst in de kerk, tot een moment van afscheid in de aula of een gebed bij het graf. In samenspraak met de nabestaanden wordt gezocht naar de meest passende vorm. Uiteraard kut u zelf met voorstellen komen voor muziek of teksten In de tijd na de rouwdienst komen wij, indien nodig, op bezoek om samen te spreken over het verdriet en over de nieuwe levenssituatie.

U ontvangt begin november een uitnodiging voor de dienst, eind november, waarin wij overleden gemeenteleden gedenken. In deze dienst worden de namen van overleden gemeenteleden genoemd en worden kaarsen voor hen aangestoken. U kunt contact opnemen met de predikant.
terug