Verdieping 30 - Gespreksgroepen Verdieping 30 - Gespreksgroepen

Naast de gespreksgroepen waar geïnteresseerden van alle leeftijden kunnen aanschuiven, zijn er twee gespreksgroepen binnen 'Verdieping 30'.

Gespreksgroep Geloven

Deze gespreksgroep komt al weer enkele jaren op donderdagen bijeen. We zijn een vrij klassieke Bijbelstudiegroep, waarin of wel een Bijbelboek gezamenlijk wordt gelezen of de Bijbel opengaat bij het bespreken van een thema. Per jaar behandelen we drie thema's, waarover we dan vier avonden doorpraten. Afgelopen jaren zijn op die manier bijvoorbeeld aan bod gekomen: duurzaamheid, het avondmaal, het Joodse volk, verhoudingen tussen generaties en het boekje van Maarten Wisse 'Zo zou je kunnen geloven'. De thema's van komend jaar moeten nog worden uitgewerkt, maar in elk geval zullen we een Bijbelboek gaan lezen en daarnaast mogelijk over de zondagsviering en een kloosterorde doorspreken. Doordat de avonden thuis worden georganiseerd en de voorbereiding van de avond bij toerbeurt wisselt, is de betrokkenheid - en gezelligheid - groot.

Als u belangstelling hiervoor heeft, meldt u zich dan bij coördinator Robin ten Hoopen of bij ds. Berit Bootsma.

Meer informatie bij ds. Berit Bootsma

 

Bijbelkring 'Via Biblia'

Het verlangen van de leden van de 'Via Biblia' is om de Bijbel te leren kennen, maar daarnaast te praten over zaken die ons in het leven van alledag bezig houden. De avonden worden door ds. Berit Bootsma samen met een van de deelnemers voorbereid. Hierdoor ziet iedere avond er weer anders uit.
 

Komend seizoen zullen we in het najaar samen optrekken met de studiekring van de Duinzichtkerk. De avonden worden gehouden bij kringleden thuis.

Data
dinsdag 20 september
woensdag 26 oktober
woendag 9 november
woensdag 23 november

Meer informatie bij ds. Berit Bootsma