activiteiten activiteiten

Activiteiten

Gespreksgroep "Geloven"
Bijbel / gebedskring
Belijdenisgroep
Bijbelkring Via Biblia
Dining en Wining
Cursus Levenskunst
Oecumenische activiteiten
Maaltijdproject
Handwerkclub
Activiteiten 'De Zinnen'

 

Gespreksgroep Geloven

Deze gespreksgroep komt al weer enkele jaren op donderdagen bijeen. We zijn een vrij klassieke Bijbelstudiegroep, waarin of wel een Bijbelboek gezamenlijk wordt gelezen of de Bijbel opengaat bij het bespreken van een thema. Per jaar behandelen we drie thema's, waarover we dan vier avonden doorpraten. Afgelopen jaren zijn op die manier bijvoorbeeld aan bod gekomen: duurzaamheid, het Avondmaal, het Joodse volk, verhoudingen tussen generaties en het boekje van Maarten Wisse Zo zou je kunnen geloven. De thema's van komend jaar moeten nog worden uitgewerkt, maar in elk geval zullen we een Bijbelboek lezen en mogelijk bespreken we de zondagsviering en een kloosterorde. Doordat de avonden bij één van de deelnemers thuis worden georganiseerd en de voorbereiding van de avond bij toerbeurt plaatsvindt, is de betrokkenheid - en gezelligheid - groot.
Deze gespreksgroep heeft zijn maximale omvang bereikt en nieuwe aanmeldingen kunnen momenteel helaas niet worden gehonoreerd. Mocht u toch graag aan deze of één van de andere gespreksgroepen willen deelnemen, neemt u dan contact op met één van onze predikanten die u graag informeren over de mogelijkheden.
 

Meer informatie bij ds. Berit Bootsma

naar boven 

Bijbelgebedskring

Eenmaal per maand komt de Bijbel/gebedskring bij elkaar. In deze kring wordt het Bijbelgedeelte besproken, dat de zondag daarna behandeld wordt. Naast de bespreking van de betreffende Bijbeltekst en het zingen van een paar liederen uit het Liedboek en andere bundels, is er ruimte voor gebed. De kring bestaat uit twaalf leden en wordt geleid door ds. Ruud Stiemer. Wilt u meedoen? U / jij bent van harte welkom! We beginnen op donderdag 29 september om 19.30 tot ca 21.00 u in één van de zaaltjes van de kerk.
Informatie en opgave (mail) bij ds. Ruud Stiemer,

naar boven

Belijdenisgroep

In het dagelijks leven leggen we in ons doen en laten – bewust of onbewust - belijdenis af van ons geloof. Op ons werk, in het vrijwilligerswerk, op school laten we in woorden en daden zien wie wij zijn en in Wie wij geloven. Zo delen we iets van de hoop die in ons is met de mensen om ons heen (1 Petrus 3 : 15). In de belijdenisgroep bezinnen we ons op de vraag naar het christen-zijn in het dagelijkse leven. We doen dat aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Na de afronding van de serie van zeven bijeenkomsten is er gelegenheid – voor wie dat wil – om tijdens een zondagse kerkdienst van zijn of haar geloof te getuigen. Deze openbare belijdenis wordt gevolgd door een zegen met handoplegging door de predikant. Degenen die van hun geloof willen getuigen en nog niet gedoopt zijn, kunnen bij deze gelegenheid de Heilige Doop ontvangen. De belijdenisgroep gaat in januari 2017 van start. De belijdenisdienst is op eerste pinksterdag, zondag 4 juni Voor meer informatie, mail   E: ds. Berit Bootsma

Bijbelkring via Biblia

De Via Biblia gaat in september opnieuw van start, maar dan op nieuwe wijze. Nog steeds zijn we een Bijbelkring voor mensen tussen de 25 en 45 jaar. Wij houden ervan om bekende en minder bekende Bijbelteksten te bestuderen, te kijken wat ze betekenen, maar daarnaast de link te leggen naar ons leven van iedere dag. Wat betekent het om te leven met je geloof en de Bijbel.

In het najaar werken we samen met de studiekring van de Duinzichtkerk. In een blok van 3 avonden gaan we ons in een nog nader te bepalen onderwerp verdiepen. De avonden worden gehouden bij ds. Berit Bootsma thuis en worden door haar voorbereid.
 
De data voor het najaar zijn:
dinsdag 20 september
woensdag 26 oktober
woensdag 9 november
woensdag 23 november
 
Informatie en aanmelden bij ds. Berit Bootsma,
E:

Dining en Wining

Ben je nieuw in de wijk, of loop je al een tijdje mee? Het kan goed zijn dat je het leuk vindt om nieuwe mensen te leren kennen. Voor iedereen die zoekt naar een gelegenheid om op informele wijze andere jonge professionelen te leren kennen zijn de activiteiten van Dining & Wining dé plek. Vier keer per jaar wordt er een gezellige activiteit georganiseerd, Dining & Wining genaamd. Het doel hiervan is een moment creëren waarop jonge mensen van binnen en buiten de gemeente elkaar op een ontspannen wijze kunnen ontmoeten.
Informatie en aanmelden bijTeam Wining & Dining
 E:

Cursus Levenskunst

Afgelopen voorjaar heeft de cursus Levenskunst in onze kerk gedraaid. De deelnemers aan deze cursus van drie avonden hebben dit als zeer boeiend en verrijkend ervaren. In korte tijd werden er intensieve en diepgaande gesprekken met elkaar gevoerd over het leven en je dromen. Waarschijnlijk proberen we in het voorjaar van 2017 weer een cursus te draaien.
 Nadere informatie  ds. Berit Bootsma,

Oecumenische Activiteiten

Onze kerk maakt samen met de andere christelijke kerken in de Haagse Hout deel uit van het Oecumenisch Beraad Haagse Hout. Zij organiseert elk jaar een aantal gezamenlijke activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn vastenmaaltijden in de 40-dagentijd en lezingen. Het doel hiervan is de onderlinge band versterken en samen te werken op die gebieden waarop we elkaar kunnen versterken.
Meer informatie kunt u krijgen bij ds. Berit Bootsma

 naar boven

Maaltijdproject

Vindt u het leuk om samen met anderen te eten? Houdt u van een goed gesprek aan tafel? Van september tot en met juni openen we elke vrijdagavond onze deuren voor een smakelijke maaltijd. Daarbij wordt u voor 6,50 een driegangenmenu voorgeschoteld. We starten op vrijdag 11 september. De inloop is vanaf 17.30 uur, om 18 uur gaan we aan tafel en rond 19.30 uur sluiten we af. Doet u mee? Meldt u dan aan bij Irene de Groot, T 070-383.58.04. U bent van harte welkom!

naar boven

Handwerkclub

We komen iedere donderdag met een klein maar gezellig groepje bij elkaar. We hebben ons voor de kerk verdienstelijk gemaakt door mee te doen op de Dag van de Aarde. Ons werk bracht toen in totaal
70,05 op.
Samen met ons ‘eigen pareltje’, Carla Wolbersen, waren wij ook op de manifestatie Parels van Bezuidenhout aanwezig wat ons een bedrag van 182,65 opleverde.

naar boven

DEZINNEN - activiteiten

Christelijke Meditatie: introductie
Iedere woensdag van 15.45–16.45 u. Samen mediteren met een woord vanuit de christelijke traditie.
Locatie: kerkzaal Christus Triumfatorkerk.
Info mail: Dorothé van de Wetering 

Verhaal halen
Korte actuele meditaties aan de hand van een Bijbeltekst of andere tekst door verschillende voorgangers. Een vast moment van stilte, bezinnen en ontmoeting. Iedere vrijdag van 4 september t/m 18 december 12.30 – 13 u met aansluitend voor wie dat wil een broodje en een kop soep ( 2,-). Locatie: kerkzaal van de CTK
 

Sinds september 2015 vinden op initiatief van DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog en met medewerking van de Christus Triumfatorkerk van oktober t/m maart op iedere tweede zondag van de maand om 17.30u afwisselende een Evensong- en Vesperviering plaats in de Christus Triumfatorkerk aan de Juliana van Stolberglaan 154.
Met deze vieringen bieden we aan het eind van het weekend een moment om af te sluiten wat achter ons ligt, tot rust te komen en onze zegeningen te tellen en ons op te maken voor wat komt. Een vast moment in de maand met stilte, gebed, zang en korte gedachten. Open voro iedereen van goede wil.
De beide vieringen duren ongeveer van 17.30 - 18.10u en worden opgeluisterd door respectievelijk het Evensongkoor van DEZINNEN  (op 9/10/2016 en 11/12/2016) en het Gregoriaans koor Gaudete van DEZINNEN op 13/11/2016).‚Äč

 
Evensongkoor
We associëren Evensong vaak met Dickens, kerstsfeer en mooie meerstemmige muziek in oude kerken. Typisch Engels: stijlvol, sfeervol en vooral ook gewoon mooi. Ben je ook gecharmeerd van deze typische, mooie Engelse traditie? Dan hebben we goed nieuws voor je.
Er is gestart in de Christus Triumfatorkerk met een nieuw Evensongkoor.
Repetities vinden plaats op maandag van 17.30–19 u (buiten schoolvakanties).
Tussen oktober en maart zal in ieder geval drie keer op de tweede zondag van de maand om 17.30 u de Choral Evensong worden verzorgd.
Het Evensongkoor is een initiatief van DEZINNEN m.m.v. de Christus Triumfatorkerk en staat onder leiding van Carolijn Moulen Jansen
Meld je aan via:  
Voor meer informatie: www.dezinnen.nl / 06 20228973