activiteiten activiteiten

Activiteiten

Gespreksgroep "Geloven"
Bijbel / gebedskring
Belijdenisgroep
Bijbelkring Via Biblia
Jeugdgroep
Dining en Wining
Cursus Levenskunst
Oecumenische activiteiten
Maaltijdproject
Handwerkclub
Talentenveiling
Activiteiten 'De Zinnen'

 

Deze gespreksgroep komt al weer enkele jaren op donderdagen bijeen. We zijn een vrij klassieke Bijbelstudiegroep, waarin of wel een Bijbelboek gezamenlijk wordt gelezen of de Bijbel opengaat bij het bespreken van een thema. Per jaar behandelen we drie thema's, waarover we dan vier avonden doorpraten. Afgelopen jaren zijn op die manier bijvoorbeeld aan bod gekomen: duurzaamheid, het Avondmaal, het Joodse volk, verhoudingen tussen generaties en het boekje van Maarten Wisse Zo zou je kunnen geloven. De thema's van komend jaar moeten nog worden uitgewerkt, maar in elk geval zullen we een Bijbelboek lezen en mogelijk bespreken we de zondagsviering en een kloosterorde. Doordat de avonden bij één van de deelnemers thuis worden georganiseerd en de voorbereiding van de avond bij toerbeurt plaatsvindt, is de betrokkenheid - en gezelligheid - groot.
Deze gespreksgroep heeft zijn maximale omvang bereikt en nieuwe aanmeldingen kunnen momenteel helaas niet worden gehonoreerd. Mocht u toch graag aan deze of één van de andere gespreksgroepen willen deelnemen, neemt u dan contact op met één van onze predikanten die u graag informeren over de mogelijkheden.
 

Meer informatie bij ds. Berit Bootsma

naar boven 

Bijbel/gebedskring

Eenmaal per maand komt de Bijbel/gebedskring bij elkaar. In deze kring wordt het Bijbelgedeelte besproken, dat de zondag daarna behandeld wordt. Naast de bespreking van de betreffende Bijbeltekst en het zingen van een paar liederen uit het Liedboek en andere bundels, is er ruimte voor gebed. De kring bestaat uit twaalf leden en wordt geleid door ds. Ruud Stiemer. Wilt u meedoen? U / jij bent van harte welkom! We beginnen op donderdag 10 september om 19.30 u in één van de zaaltjes van de kerk.
Informatie en opgave (mail) bij ds. Ruud Stiemer,

naar boven

Belijdenisgroep

In het dagelijks leven leggen we in ons doen en laten – bewust of onbewust - belijdenis af van ons geloof. Op ons werk, in het vrijwilligerswerk, op school laten we in woorden en daden zien wie wij zijn en in Wie wij geloven. Zo delen we iets van de hoop die in ons is met de mensen om ons heen (1 Petrus 3 : 15). In de belijdenisgroep bezinnen we ons op de vraag naar het christen-zijn in het dagelijkse leven. We doen dat aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Na de afronding van de serie van zeven bijeenkomsten is er gelegenheid – voor wie dat wil – om tijdens een zondagse kerkdienst van zijn of haar geloof te getuigen. Deze openbare belijdenis wordt gevolgd door een zegen met handoplegging door de predikant. Degenen die van hun geloof willen getuigen en nog niet gedoopt zijn, kunnen bij deze gelegenheid de Heilige Doop ontvangen. De belijdenisgroep gaat in januari 2016 van start. De belijdenisdienst is op eerste pinksterdag, zondag 15 mei. Voor meer informatie, mail   E: ds. Ruud Stiemer

Bijbelkring Via Biblia

De Via Biblia gaat in september opnieuw van start, maar dan op nieuwe wijze. Nog steeds zijn we een Bijbelkring voor mensen tussen de 25 en 45 jaar. Wij houden ervan om bekende en minder bekende Bijbelteksten te bestuderen, te kijken wat ze betekenen, maar daarnaast de link te leggen naar ons leven van iedere dag. Wat betekent het om te leven met je geloof en de Bijbel.
Komend seizoen zijn er opnieuw drie blokken van vier avonden. Elk blok kent zijn eigen thema en begint met een gezamenlijke start die geleid wordt door ds. Berit Bootsma. Tijdens deze eerste avond wordt het onderwerp van het komende blok ingeleid. Daarna zal dit onderwerp in drie avonden verder verdiept en verkend worden. Dit zal in twee (vaste) kleinere groepen gebeuren die bij kringleden thuis bij elkaar komen. De kringleden zelf zullen deze drie avonden voorbereiden.
 
Het thema van het eerste blok is ‘Geloven volgens Petrus’ en we zullen de eerste Petrusbrief behandelen.
De eerste avond is op woensdag 23 september om 20 u in de kerk. Overige data zijn:
Blok 1: 23 september, 14 oktober, 4 en 25 november
Blok 2: 13 januari, 3 en 24 februari, 16 maart
Blok 3: 14 april, 11 mei, 1 en 22 juni
 
Informatie en aanmelden bij ds. Berit Bootsma,
E:

Dining en Wining

Ben je nieuw in de wijk, of loop je al een tijdje mee? Het kan goed zijn dat je het leuk vindt om nieuwe mensen te leren kennen. Voor iedereen die zoekt naar een gelegenheid om op informele wijze andere jonge professionelen te leren kennen zijn de activiteiten van Dining & Wining dé plek. Vier keer per jaar wordt er een gezellige activiteit georganiseerd, Dining & Wining genaamd. Het doel hiervan is een moment creëren waarop jonge mensen van binnen en buiten de gemeente elkaar op een ontspannen wijze kunnen ontmoeten.
 

Op vrijdag 4 september is weer de jaarlijkse barbecue gehouden. 
Op vrijdag 13 november organiseren wij een borrelavond met wijn- en spijsproeverij.

 
Informatie en aanmelden bijTeam Wining & Dining
E:
Als antwoord ontvang je een bevestigingsbericht met daarin het adres van de barbecue of de borrelavond. Hopelijk tot dan!
Cursus levenskunst

Afgelopen voorjaar heeft de cursus Levenskunst in onze kerk gedraaid. De deelnemers aan deze cursus van drie avonden hebben dit als zeer boeiend en verrijkend ervaren. In korte tijd werden er intensieve en diepgaande gesprekken met elkaar gevoerd over het leven en je dromen. Voor iedereen die dit gemist heeft komt er een herkansing. In het voorjaar van 2016 wordt deze cursus opnieuw gegeven.
 Nadere informatie  ds. Berit Bootsma,

Jeugdgroep

TIENER-NEVENDIENST

Voor de jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar is er dit jaar weer tienernevendienst. De laatste zondag van het jaar zal onze jeugdouderling Arjan Brak met de tieners een onderwerp behandelen. Dit zal gebeuren tijdens de kerkdienst, als de kinderen naar de kindernevendienst gaan.

Meer informatie bij Arjan Brak

 naar boven

Oecumenische activiteiten
Onze kerk maakt samen met de andere christelijke kerken in de Haagse Hout deel uit van het Oecumenisch Beraad Haagse Hout. Zij organiseert elk jaar een aantal gezamenlijke activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn vastenmaaltijden in de 40-dagentijd en lezingen. Het doel hiervan is de onderlinge band versterken en samen te werken op die gebieden waarop we elkaar kunnen versterken.
Meer informatie kunt u krijgen bij ds. Berit Bootsma

 naar boven

Maaltijdproject
Vindt u het leuk om samen met anderen te eten? Houdt u van een goed gesprek aan tafel? Van september tot en met juni openen we elke vrijdagavond onze deuren voor een smakelijke maaltijd. Daarbij wordt u voor 6,50 een driegangenmenu voorgeschoteld. We starten op vrijdag 11 september. De inloop is vanaf 17.30 uur, om 18 uur gaan we aan tafel en rond 19.30 uur sluiten we af. Doet u mee? Meldt u dan aan bij Irene de Groot, T 070-383.58.04. U bent van harte welkom!

naar boven

Handwerkclub

We komen iedere donderdag met een klein maar gezellig groepje bij elkaar. We hebben ons voor de kerk verdienstelijk gemaakt door mee te doen op de Dag van de Aarde. Ons werk bracht toen in totaal 70,05 op.
Samen met ons ‘eigen pareltje’, Carla Wolbersen, waren wij ook op de manifestatie Parels van Bezuidenhout aanwezig wat ons een bedrag van     182,65 opleverde.
Verder zijn we van plan om ook bij de talentenveiling op 10 oktober a.s. onze koffers met handwerken open te zetten. We zijn benieuwd wat die dag zal opbrengen.

naar boven

Talentenveiling

Op 10-10-15 was de Talentenveiling CTK.

Onze talenten onder de hamer
 

Wat houdt het dan in zo’n talentenveiling?

Geen aanbod en verkoop van spullen waar ons huis vaak al vol mee staat,  maar diensten en talenten om van te genieten en om elkaar weer eens op een heel andere manier te ontmoeten.
Om wat voorbeelden te noemen:
  1. Diensten aanbieden: avondje oppassen, organiseren van een diner, een stads- park- bos- of strandwandeling, belastingformulieren invullen etc. etc.
  2. Diensten vragen: Schuurtje schilderen, naaiklusjes, tuinwerkzaamheden etc. etc.
  3. Aanbod van: Pan erwtensoep koken, zelfgemaakte appeltaart bakken, potje kaarten etc. etc.
Bekijk het plan!

De resultaten:
Inmiddels hebben bijna alle activiteiten plaatsgevonden. Er is gesnoeid, gebakken en diners gemaakt. Er zijn staatsieportretten gemaakt. Er is een kerstconcert gegeven. Spullen geveild. Niet van alles is een verslag of een foto ... maar alle activiteiten zijn wel in de smaak gevallen. 

naar boven

Activiteiten 'De Zinnen'

Christelijke Meditatie: introductie
Iedere woensdag van 15.45–16.45 u. Samen mediteren met een woord vanuit de christelijke traditie.
Locatie: kerkzaal Christus Triumfatorkerk.
Info mail: Dorothé van de Wetering 
Lees de gehele tekst van de  introductie!


Verhaal halen
Korte actuele meditaties aan de hand van een Bijbeltekst of andere tekst door verschillende voorgangers. Een vast moment van stilte, bezinnen en ontmoeting. Iedere vrijdag van 4 september t/m 18 december 12.30 – 13 u met aansluitend voor wie dat wil een broodje en een kop soep ( 2,-). Locatie: kerkzaal van de CTK


Evensongkoor
We associëren Evensong vaak met Dickens, kerstsfeer en mooie meerstemmige muziek in oude kerken. Typisch Engels: stijlvol, sfeervol en vooral ook gewoon mooi. Ben je ook gecharmeerd van deze typische, mooie Engelse traditie? Dan hebben we goed nieuws voor je.
Op maandag 7 september j.l. is gestart in de Christus Triumfatorkerk een nieuw Evensongkoor.
Repetities vinden plaats op maandag van 17.30–19 u (buiten schoolvakanties).
Tussen oktober en maart zal in ieder geval drie keer op de tweede zondag van de maand om 17.30 u de Choral Evensong worden verzorgd. (vooralsnog op 11 oktober en 13 december)
Het Evensongkoor is een initiatief van DEZINNEN m.m.v. de Christus Triumfatorkerk en staat onder leiding van Carolijn Moulen Jansen
Meld je aan via:  
Voor meer informatie: www.dezinnen.nl / 06 20228973