Contactgegevens Contactgegevens

Christus Triumfatorkerk
Juliana van Stolberglaan 154
2595 CL  Den Haag

route - Wikipedia - Facebook
 


Predikanten Christus Triumfatorkerk

 
ds. Ruud Stiemer ds. Berit Bootsma

dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18.00 uur telefonisch bereikbaar.
070 382 52 65
 

maandag, woensdag en donderdag
telefonisch bereikbaar
 070 359 62 39
 

 

Predikantenteam in de Protestantse Kerk in de Haagse Hout / Archipel


Van links naar rechts: Ruud Stiemer, Berit Bootsma  (Christus Triumfatorkerk) en Corrie van Duinen (Duinzichtkerk).

Contactgegevens van de andere predikanten en kerkgebouwen uit het samenwerkingsverband:

Ds. Corrie van Duinen, Duinzichtkerk
Malakkastraat 5, 2585 SG Den Haag
tel. 070-8879410 of 06-21882798
email:
(op maandagen vrij)
​Kerkadres: van Hogenhoucklaan 89-91, 2596 TC Den Haag


Kerkdiensten

De kerkdiensten in de Christus Triumfatorkerk worden opgenomen en die kunt u live beluisteren op zondagmorgen vanaf ca 9,50 uur en ook altijd achteraf.

 


Autodienst

Als u de kerkdiensten wilt bezoeken doch slecht ter been bent, kunt u door een auto opgehaald worden: bel met Wouter Müller: tel. 070 386 16 42
 


Koster (zaalverhuur)

Kristin Anderson

070 383 76 55
070 331 03 79 (b.g.g. en alleen in dringende gevallen) 
 


Wijkkerkenraad

Voorzitter: Bert Dekker
Scriba: Bronne Pot
Kerkrentmeesters:

  • Frits Beeftink 
  • Remco Reinders
  • Joke Janse

Kerkelijk Bureau

Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag

GKO
9 - 12 uur  (maandag, woensdag en vrijdag)
tel 070 385 36 45  
email: 
 


Bankgegevens

Vaste vrijwillige bijdragen: 

  • Kerk (GKO): NL98 INGB 0000 0435 55 t.n.v. Geref. Kerk ’s Gravenhage-Oost 
  • Kerk (PGG): NL87 FVLB 0635 8147 30 t.n.v. CVK PGG Kerkbalans
  • Collectebonnen: NL38 INGB 0000 0052 53 t.n.v.Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)
  • Diversen: NL52 INGB 0005 1440 61   Stichting Christus Triumfatorkerk   o.v.v. het doel waarvoor het bestemd is (Samenspel, Verjaardagsfonds, Wijkkas, Giften, Legaten).
  • Diaconie: GKO: NL05 INGB 0000 4270 21  t.n.v. Diaconie Geref.kerk  ’s Gravenhage-Oost.
  • PGG: NL65 INGB 0000 1768 71 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgem. Bezuidenhout.
  • Zending - GKO: NL47 INGB 0000 0004 35 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO.