PKN
 
contact

contact

Christus Triumfatorkerk

route - Wikipedia - Facebook

Juliana van Stolberglaan 154
2595 CL  Den Haag

Predikanten Christus Triumfatorkerk

ds. Ruud Stiemer
ds. Ruud Stiemer ds. Berit Bootsma

dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18.00 uur 
telefonisch beschikbaar:
070 382 52 65

maandag, woensdag en donderdag  telefonisch beschikbaar:
070 359 62 39


Team van predikanten in de Protestantse Kerk in de Haagse Hout / Archipel

van links naar rechts:

 • Ruud Stiemer, Berit Bootsma  (Chr. Triumfatorkerk)
 • Corrie van Duinen (Duinzichtkerk)

Contactgegevens van de andere predikanten en kerkgebouwen uit het samenwerkingsverband:

 • Ds. Corrie van Duinen, Duinzichtkerk
Malakkastraat 5, 2585 SG Den Haag
tel. 070-8879410 of 06-21882798
email:
(op maandagen vrij)
​Kerkadres: van Hogenhoucklaan 89-91, 2596 TC Den Haag

Kerkdiensten

De kerkdiensten in de Christus Triumfatorkerk worden opgenomen en die kunt u live beluisteren op zondagmorgen vanaf ca 9,50 uur en ook altijd  achteraf. 

AUTODIENST:
Als u de kerkdiensten wilt bezoeken doch slecht ter been bent, kunt u door een auto opgehaald worden: bel met Wouter Müller: tel. 070 386 16 42

BEAMERS:
Sinds het voorjaar van 2014 zijn er in de kerkzaal twee beamers en twee schermen geïnstalleerd. Daarvoor is een BEAM-TEAM in het leven geroepen. Hen kunt u bereiken voor uw vragen, opmerkingen en suggesties op: 


Koster/Verhuur (Christus Triumfatorkerk)
Kristin Anderson

070 383 76 55
070 331 03 79 (b.g.g. en alleen in dringende gevallen) 

Wijkkerkenraad

Voorzitter: Anita van Koningsveld
Scriba: Bronne Pot

Kerkrentmeester

Frits Beeftink 
 

Diaconie

Als u vragen hebt of inlichtingen wenst, kunt u contact opnemen met de heer Hans van Kooten 

Samenspel

Samenspel is het wijkblad van de gemeente van de Christus Triumfatorkerk. Het komt 10 keer per jaar uit. De abonnementskosten bedragen € 11,-- per jaar (als u het blad per post wilt ontvangen dan betaald u € 26,00 per jaar). De verkorte versies van Samenspel vindt u hier. Wilt u in contact komen met de redactie of kopij inleveren dan kan dat door naar de redactie te mailen

Website beheer
 • Frans Smit
 • Greet Hulshof

Kerkelijk Bureau

Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
 • GKO: van 9 - 12 uur  op maandag, woensdag en vrijdag
 • tel 070 385 36 45  email: 
 • PGG: PGG-ledenadministratie 

Zondagsbrief

Elke zondag wordt er in de kerk de Zondagsbrief uitgereikt. 
Wilt u de Zondagsbrief per e-mail ontvangen? Vraag hem aan bij:
Bert Jan van Veen

Giro-/bankrekeningen

Vaste vrijwillige bijdragen:
 • kerk (GKO): NL98 INGB 0000 0435 55 t.n.v. Geref. Kerk ’s Gravenhage-Oost 
 • kerk (PGG): NL87 FVLB 0635 8147 30 t.n.v. CVK PGG Kerkbalans
Collectebonnen:
NL38 INGB 0000 0052 53 t.n.v.Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)Diversen: NL52 INGB 0005 1440 61   Stichting Christus Triumfatorkerk 
                o.v.v. het doel waarvoor het bestemd is, zoals:
 • Samenspel
 • Verjaardagsfonds
 • Wijkkas
 • Giften
 • Legaten
Diaconie:
 • GKO: NL05 INGB 0000 4270 21  
  t.n.v. Diaconie Geref.kerk  ’s Gravenhage-Oost
 • PGG: NL65 INGB 0000 1768 71
  t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgem. Bezuidenhout
Zending - GKO: NL47 INGB 0000 0004 35
t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO
 
 

 

 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2015 om 10.00 uur
Creche voor kindjes van 0-4 jaar. 
Kinderdienst voor 4-12 jarigen


Informatie over: doop, trouwen, belijdenis, afscheid en uitvaart
meer details

 
Pauzeconcert 26 februari 12.30-13.15 uur
Jeong Joo Lee (zang) en Jihee Min (piano) spelen werken van Bellini, Puccini en Rossini. De toegang is vrij. U bent van harte welkom!
 
CTK


 
Herdenking 3 maart 1945

Lezing door rev. David Stone
Zaterdag 28 februari
16.00 uur
meer info

Kerkdienst
Zondag 1 maart
10.00 uur
meer info

 
 
Cursus Levenskunst


10 maart
31 maart
16 april
meer info
 
Denk mee over de toekomst van de kerk

Dat kan! Hoe ziet de kerk er in 2025 uit?
Vul de vragenlijst in! (tot 31 maart 2015)

meer info
 
zaterdagmiddag-concerten
in de CTK
'JONG TALENT OP HET PODIUM '
 
Actie Kerkbalans 2015

Uw Kerk in Balans
Binnenkort van Start

 
COLLECTEBONNEN BESTELLEN
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.