Contactinformatie Contactinformatie

Christus Triumfatorkerk

Juliana van Stolberglaan 154
2595 CL Den Haag

Route (google maps) - Routebeschrijving (PDF) - Wikipedia - Facebook


 

Predikanten Christus Triumfatorkerk


 
ds. Ruud Stiemer

Tel: 070 382 52 65
Bereikbaarheid: dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30u tot 9:30u en rond 18:00u
Email:

 
ds. Berit Bootsma

Tel: 070 359 62 39
Bereikbaarheid: maandag, woensdag en donderdag
Email:
 

Diaconaal werker


 
Robin de Jong

Tel: 06-25086035
Bereikbaarheid:
Email:
 

Jeugdwerker


 
Chris van Wieren

Tel: 06-34933775
Bereikbaarheid: maandag, dinsdag en vrijdag
Email:


Predikantenteam Protestantse Kerk Archipel

v.l.n.r.: Ruud Stiemer, Berit Bootsma en Corrie van Duinen (Duinzichtkerk)
 

ds. Corry van Duinen
 
Malakkastraat 5, 2585 SG Den Haag
Tel: 070-8879410 of 06-21882798
Bereikbaarheid: op maandagen vrij
Email:
Kerkadres: van Hogenhoucklaan 89-91, 2596 TC Den Haag
 

Koster (zaalverhuur)


Kristin Anderson
Email:
Tel: 070 383 76 55
B.g.g: 070 331 03 79 (alleen in dringende gevallen)

Wijkkerkenraad

Voorzitter: Bert Dekker
Scriba: Bronne Pot
Kerkrentmeesters:
 • Frits Beeftink
 • Remco Reinders
 • Joke Janse
 • Martijn van de Kamp

Kerkelijk Bureau

Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag

GKO
9 - 12 uur  (maandag, woensdag en vrijdag)
tel 070 385 36 45
email: 


Bankgegevens

Vaste vrijwillige bijdragen:

 • Kerk (GKO): NL98 INGB 0000 0435 55 t.n.v. Geref. Kerk ’s Gravenhage-Oost 
 • Kerk (PGG): NL87 FVLB 0635 8147 30 t.n.v. CVK PGG Kerkbalans
 • Collectebonnen: NL38 INGB 0000 0052 53 t.n.v.Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)
 • Diversen: NL52 INGB 0005 1440 61   Stichting Christus Triumfatorkerk   o.v.v. het doel waarvoor het bestemd is (Samenspel, Verjaardagsfonds, Wijkkas, Giften, Legaten).
 • Diaconie: GKO: NL05 INGB 0000 4270 21  t.n.v. Diaconie Geref.kerk  ’s Gravenhage-Oost.
 • PGG: NL65 INGB 0000 1768 71 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgem. Bezuidenhout.
 • Zending - GKO: NL47 INGB 0000 0004 35 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO.