60 jaar CTK

60 jaar CTK
Op 21 maart 2022 was het precies 60 jaar geleden dat de Christus Triumfatorkerk in Den Haag-Bezuidenhout officieel werd geopend. In verband met de geldende corona-beperkingen werd besloten deze 60e verjaardag feestelijk te vieren in het ‘startweekend’ 10-11 september a.s.

Het thema van dit feestwekend is “De CTK, daar zit muziek in!”.

Kerkdienst
Zondag 11 september om 10.00 uur is er de jubileum-kerkdienst, met als voorganger onze wijkpredikant ds. Jaap van den Akker, en waarin het feestthema op diverse manieren tot uitdrukking zal komen. Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie of thee met een feestelijk gebakje. Iedereen is van harte welkom deze dienst bij te wonen.

Reünie met feestelijk lunchbuffet
Aansluitend vanaf ca. 12.30 uur  is er gelegenheid deel te nemen aan een reünie met lunch voor (oud-)gemeenteleden. Verwachte eindtijd ca. 15.00 uur. Voor het koud/warm buffet vragen wij u een bijdrage van € 10,00 per persoon vooraf te voldoen. Voor de kinderen zorgen we voor heerlijke (gratis) poffertjes.

Om organisatorische reden verzoeken wij u zich tot uiterlijk 28 augustus a.s. aan te melden als u van plan bent aan deze reünie met lunch deel te nemen. 
Dit kan bij voorkeur per e-mail aan ctk60jaar@ctkerk.nl met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, en aantal deelnemende volwassenen en kinderen.
Tevens verzoeken wij u uiterlijk 28 augustus uw bijdrage over te maken op bankrekening:
NL68 INGB 039 579 5850 t.n.v. Muller, Voorburg, o.v.v.  “CTK-reünie, en het aantal personen”.
Een eventuele extra gift (fiscaal aftrekbaar) kunt u overmaken op bankrekening: 
NL52 INGB 000 514 4061 t.n.v. Stichting Christus Triumfatorkerk, Den Haag, o.v.v. “Gift jubileum”.

Tijdens de reünie heeft u alle gelegenheid nog eens door het kerkgebouw rond te lopen, de jubileumexpositie te bewonderen en met elkaar herinneringen op te halen. 
En weet u nog namen en adressen van oud-leden of andere betrokkenen: geef ze dan s.v.p. aan ons door.
terug