(nieuwe) update reorganisatie GKO (nieuwe) update reorganisatie GKO
De wijkgemeente van de Christus Triumfatorkerk bestaat uit leden van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG) en leden van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (GKO). Vroeger zouden we dat een ‘Samen-op-Weg-gemeente’ noemen. Al jaren vinden we dat geen wenselijke situatie. Het brengt veel dubbel werk met zich mee. Dubbele ledenadministratie, dubbele financiële stromen, dubbele afvaardigingen naar plaatselijke bestuursorganen. Bovendien is het ook lastig uit te leggen aan nieuwe leden van onze kerk. We moeten ze vragen bij welke kerk we ze mogen inschrijven, terwijl er nauwelijks verschil is en beide kerken onderdeel zijn van de Protestantse Kerk in Nederland.
In 2020 is een proces in gang gezet om te onderzoeken of we volledig kunnen aansluiten bij de PGG. In 2021 zijn daarvoor grote stappen gezet. Er komt heel wat kijken bij deze overstap. In de GKO moet een boedelscheiding plaatsvinden tussen de drie wijkgemeenten van de GKO (naast de CTK zijn dat de Noorderkerk in de Archipelbuurt en de Pax Christikerk in de Mariahoeve) en er lopen gesprekken met de PGG over de voorwaarden om volledig op te gaan in de PGG.
Voortdurend gespreksonderwerp hierbij is ons kerkgebouw. Een enorm kerkgebouw dat ook een Rijksmonument is, is namelijk een rijk bezit en biedt ons als gemeente vele gebruiksmogelijkheden, maar het gebouw draagt ook risico’s met zich mee. Er ligt een pittig grootonderhoudsplan voor de komende jaren en er zijn ideeën over verduurzaming van het gebouw.
In de zomer van 2021 leek daarvoor een oplossing gevonden te zijn. Onze Christus Triumfatorkerk zou worden ondergebracht in een stichting die het beheer en de exploitatie voor zijn rekening zou nemen. De Algemene Kerkenraad van de GKO stemde daarmee in. Er liggen goedgekeurde conceptstatuten klaar voor deze stichting en er wordt gezocht naar bestuursleden. De landelijke kerkelijke organen waren ook akkoord met de statuten. Alles leek klaar om het gebouw over te dragen in de stichting, zodat onze gesprekken met de GKO deel en de PGG een volgende fase in konden gaan.
In september bleek de belastingdienst echter roet in het eten te gooien. Als de GKO de Christus Triumfatorkerk zou overdragen aan een stichting is er overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat betekent dat deze stap zomaar vele tienduizenden euro’s zou kunnen kosten.
Eind 2021 hebben we eerst het gebouw laten taxeren en vervolgens gezocht naar wegen om ons deze kosten te besparen. Er wordt nu een aantal opties uitgewerkt. Deze opties moeten uit te leggen zijn, standhouden bij de belastingdienst en voor alle partijen aanvaardbaar zijn. We hopen daar wel de komende weken beslissingen in te nemen, maar we zijn ook afhankelijk van de PGG, de GKO en de belastingdienst. Het streven is nog steeds om dit hele proces nog dit jaar naar tevredenheid af te ronden.
We houden u op de hoogte.
Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Arjan Brak (06 25094169) of Frits Beeftink (015 3618267).
terug