Gemeenteberaad 15 mei

Gemeenteberaad 15 mei
Vanuit de kerkenraad: Van U is de toekomst
Dagenlang al heb ik deze woorden uit “Onze Vader verborgen”, de bewerking van het Onze Vader door Huub Oosterhuis in mijn hoofd. Steeds weer zing ik ze mee, op de prachtige melodie van de hand van Tom Löwenthal, te midden van een  onzekere en weerbarstige wereld waarin – zoals de PKN het in haar Visienota met dezelfde titel verwoordt- ‘veel goeds is en veel kwaad’. Woorden, die klinken als een gebed:
doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst
kome wat komt

‘Van U is de toekomst' is het jaarthema van de Protestantse Kerk 2021/2022. Het is tegelijkertijd ook datgene wat ons als kerkenraad in de afgelopen maanden heeft bezig gehouden: de toekomst van de kerk. Of beter gezegd: de toekomst van de CTK als wijkgemeente. In Samenspel van afgelopen februari schreef ik al over hoe we met elkaar gesprekken voerden , o.a. geïnspireerd door de titel van een boekje van René de Reuver: Anders Verder. Missionair kerkzijn in een dynamische samenleving. Ik beloofde u toen ook dat we deze inspirerende gesprekken met elkaar gaan voortzetten: met u als gemeente en met al diegenen die op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan het kerkenwerk. Het uiteindelijke doel? Het omzetten van wensen en verlangens in acties waarmee we als CKT weer verder gaan: samen zoeken naar wegen om (anders)  kerk te zijn. Voor elkaar en voor de wereld om ons heen.
De beperkingen rondom Corona noopten ons in de afgelopen maanden om in dit opzicht de hand nog even op de rem te houden: gesprekken zijn, zo leerden we in de afgelopen twee jaar, “live” over het algemeen toch een heel stuk meer inspirerend dan achter een scherm vandaan… Gelukkig kunnen we constateren dat de wereld er op dit vlak er inmiddels anders (en voor veel mensen: beter) uitziet. We zijn blij om, zo goed en zo kwaad als dat gaat, in veel gevallen weer “gewoon” kerk te kunnen zijn. Iets waar we lang met elkaar naar hebben uitgekeken!
“De toekomst van de CTK”: dat klinkt groot(s) en dat is het ook. Daarnaast constateerden we onlangs met elkaar dat er van alles is dat we als kerk met elkaar méér kunnen doen, maar dat er ook al heel veel gebeurt en dat er veel gebeurt dat goed is. Daar aandacht voor hebben en daar met elkaar bij stil staan, en tegelijkertijd onze aandacht richten op de toekomst: dat alles is ‘de klus’ waar we met elkaar in de komende tijd voor staan. Een klus ook waarin we, zoals gezegd, graag van harte met u willen optrekken.
De eerste stap daarin zetten we graag na afloop van de dienst op zondag 15 mei a.s. Onder het genot van een kop koffie/thee praten we u graag bij / vragen we uw mening over een tweetal onderwerpen. Twee onderwerpen met een heel verschillende invalshoek, maar allebei gericht op  “de toekomst van de CTk”:
 
  1. De stand van zaken van het proces van uittreding uit de GKO / volledige overgang van de CTK naar de PGG; Verslag wordt gedaan door enkele leden uit onze gemeente die betrokken zijn bij dit proces.
  2. Verkenning en demonstratie van de mogelijkheden van de Donkey Mobile – kerkapp: Donkey Mobile biedt kerken een eigen app aan die de communicatie binnen de gemeente en de verbinding met elkaar ondersteunt, vergemakkelijkt en stimuleert. De communicatie is persoonlijk en interactief en het gebruik ervan draagt bij aan het versterken van de onderlinge band en betrokkenheid. De demonstratie wordt verzorgd door een van de ontwikkelaars van deze app.
Heel graag tot 15 mei a.s.!
Namens de kerkenraad,
Marieke van Vliet
terug