Doopviering Doopviering

Doopviering

Enkele keren per jaar is er de mogelijkheid om kinderen te dopen: 29 oktober 2023, 28 januari en 12 mei 2024. Daar gaan een aantal gesprekken aan vooraf. Neem hiervoor contact op met ds. Jaap van den Akker. Bij hem is ook een boekje met meer informatie beschikbaar. 

Wat is dopen eigenlijk?
Al heel vroeg in de geschiedenis van de kerk werd er gedoopt: met water besprenkeld, of er helemaal in ondergedompeld. De doop is een rijk ritueel waarin het 'schoonwassen en opnieuw beginnen' als gelovig mens wordt uitgedrukt. Johannes 'de doper' doopte in de Jordaan als teken van bekering, voor mensen die een nieuw begin met God wilden maken.
Ook een aspect van de doop is het beeld van Gods trouw. Hij houdt je als het ware vast, als je in het water dreigt te verdrinken. Zo houdt God mensen vast, ook dóór de dood heen.
Al heel vroeg ook werden er kleine kinderen gedoopt. In het boek Handelingen (hoofdstuk 10) lezen we hoe de Italiaanse hoofdman Cornelius zich met al zijn huisgenoten liet dopen. Groot en klein dus. De doop krijgt bij de kinderdoop voor ouders de extra dimensie van de dankbaarheid voor dit leven. Door de doop worden mensen, groot en klein, deel van de gemeente van Christus. Wie als kind gedoopt is, is daarmee zonder eigen inbreng lid geworden van de gemeenschap van de kerk. Dat vraagt dan haast als vanzelf om een bevestiging op volwassen leeftijd.

terug