Kerkdiensten Kerkdiensten

Elke zondag en op de christelijke feestdagen is er een kerkdienst. De aanvangstijd is 10 u.
Verder is er elke zondag crèche voor de allerkleinsten (0-3) en tijdens de preek kindernevendienst voor basisschoolleerlingen.
Elke eerste zondag van de maand is er tijdens de preek een tienerdienst voor middelbare scholieren (12-16 jaar)

Regelmatig worden onze kerkdiensten opgeluisterd door een koor, een solist of een vocaal ensemble. 


Rooster kerkdiensten
Preken
Kerkdiensten beluisteren
Kind op schoot viering
Kinderdiensten en creche
Tienerdienst
Maaltijd van de Heer
Doopviering
Trouwen
Afscheid en uitvaart
Autodienst
Collecte
terug