Oecumenische contacten Oecumenische contacten
Een jaarlijkse terugkerende oecumenische activiteit is de herdenking van het 'vergissings' bombardement op de Bezuidenhout op 3 maart 1945. Op de zondag rond deze datum is er een oecumenische herdenkingsdienst in de Christus Triumfatorkerk in samenwerking met de Drie Koningenparochie en The Anglican Church.

Ook onderhouden we goede contacten met de indonische gemeente PERKI. Jaarlijks in juni hebben we een gezamenlijke viering.

Onze kerk maakt samen met de andere christelijke kerken in de Haagse Hout deel uit van het Oecumenisch Beraad Haagse Hout. Zij organiseert elk jaar een aantal gezamenlijke activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn vastenmaaltijden in de 40-dagentijd en lezingen. Het doel hiervan is de onderlinge band versterken en samen te werken op die gebieden waarop we elkaar kunnen versterken.
Meer informatie kunt u krijgen bij Charles de Goede
terug