Maaltijd van de Heer Maaltijd van de Heer

Maaltijd van de Heer

Acht keer per jaar vieren we in de zondagse viering het Heilig Avondmaal. Dit seizoen doen we dat op: 6 oktober en 1 december 2019 en op 19 januari, 22 maart, 9 april (Witte Donderdag), 19 april, 7 juni en 9 augustus 2020.

Voor mensen die aan huis gebonden zijn, bestaat de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Als u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met ds. Jaap van den Akker.

terug