Verdieping 30 - Samen lezen Verdieping 30 - Samen lezen

Deze gespreksgroep komt alweer enkele jaren op donderdagen bijeen. We zijn een vrij klassieke Bijbelstudiegroep, waarin ofwel een Bijbelboek gezamenlijk wordt gelezen of de Bijbel opengaat bij het bespreken van een thema. Per jaar behandelen we drie thema's, waarover we dan vier avonden doorpraten. Afgelopen jaren zijn op die manier bijvoorbeeld aan bod gekomen: duurzaamheid, het avondmaal, het Joodse volk, verhoudingen tussen generaties en het boekje van Maarten Wisse 'Zo zou je kunnen geloven'. De thema's van komend jaar moeten nog worden uitgewerkt. Doordat de avonden thuis worden georganiseerd en de voorbereiding van de avond bij toerbeurt plaatsvindt, is de betrokkenheid - en gezelligheid - groot.

Als je hier belangstelling voor hebt, meld je dan aan bij Marijn Smit
mssmit070@gmail.com of tel. (06) 4847 0723

terug