zondag 3 maart 2024 om 10:00 uur

Kerkdienst, Herdenking bombardement Bezuidenhout
Voorganger(s): ds. Jaap van den Akker, diaken Henk van Zoelen, canon Michael Roden

Voorafgaand aan de herdenkingsbijeenkomst bij het standbeeld van Juliana van Stolberg houden de Bezuidenhoutse kerken een oecumenische dienst om 10.00 uur in de Christus Triumfatorkerk. Het is een gezamenlijke dienst van de Anglicaanse Kerk in Den Haag, de rooms-katholieke parochie Maria Sterre der Zee en de protestantse wijkgemeente Christus Triumfatorkerk.
Voorgangers zijn canon Michael Roden, diaken Henk van Zoelen en predikant Jaap van den Akker.
De koren van de Anglicaanse kerk en de rooms-katholieke parochie werken mee in de dienst. Net als pianist Christian Hutter.
Tijdens de dienst is er speciale aandacht voor het Cross of Nails uit Coventry. Dit Cross is een internationaal symbool voor vrede en verzoening. Het kruis is in 1995 aan de stad en kerken van Den Haag gegeven bij de 50-jarige herdenking van het bombardement op Bezuidenhout en rouleert sindsdien tussen de Bezuidenhoutse kerken.

terug