Naoorlogse predikanten Naoorlogse predikanten


In 1995 is de Wilhelminakerk die vlakbij de Christus Triumfatorkerk stond, gesloten. De hervormde wijkgemeente die daar kerkte is in die perdiode gaan samenwerken met de Christus Triumfatorkerk. De Wilhelminakerk is daarna afgebroken.
Sindsdien is onze gemeente een federatie van hervormde wijkgemeente Bezuidenhout en de gereformeerde wijkgemeente Bezuidenhout. In 2014 is het Kruispunt in Mariahoeve gesloten voor de daar kerkende protestantse wijkgemeente. Een aantral leden van deze gemeenteleden komt nu om de veertien dagen bij elkaar in Florence op de Hofzichtlaan, de anderen in de Christus Triumfatorkerk.
Zo is i 2014 de Protestantse Wijkgemeente Bezuidenhout-Mariahoeve ontstaan die in de Christus Triumfatormerk bijeenkomt. Deze wijkgemeente is formeel dus een federatie van drie wijkgemeenten en valt zowel onder Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost als onder de Protestantese Gemeente 's-Gravenhage.
 
terug